„WYSPA NA PRERII” Wojciech Cejrowski

wyspa-na-preriiJeśli ktoś chce poznać prawdziwe życie kowboi – ta książka jest właśnie dla niego. Kurz, rdza, nieznośny wiatr, ogromne przestrzenie, stare samochody (nie konie – niestety) i dużo śmiechu – to wszystko, czym ta książka „pachnie”. Klimat książki jest niesamowity. Czytelnik zagłębia się w Arizonę, można powiedzieć, po uszy. Oprócz barwnych i zabawnych opisów miejsca, znajdziemy tu dawkę pozytywnego myślenia, bowiem prawdziwy kowboj nigdy się nie poddaje, a wszelki uszczerbek na zdrowiu, to dla niego duma i zastrzyk odwagi, że skoro przeżył, np. utratę palca u prawej ręki, to będzie w stanie przeżyć to jeszcze raz. Życie na prerii nie jest łatwe, bo trzeba obserwować wszelkie zachowania przyrody i mieć oczy szeroko otwarte na wszystko. Jednak spokój i totalny luz, tak charakterystyczny u kowboi, rekompensuje wszystko. Książkę polecam wszystkim, jako lekturę na relaks, ale także jako dawkę informacji o pewnych regionach w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

If you want to know how does the real cowboy’s life look like – this book is exactly for you. Dust, rust, unbearable wind, huge spaces, old cars (not horses – unfrtunately) and a lot of laugh – this is all of the book’s „fragrance”. The climate of the book is awesome. A reader delve into Arizona, can say, up to the hilt. Except coroful and funny descriptions of the place, we find here also a dose of positive thinking, because the real cowboy never gives up, and every bodily injury is just a proud to him and an injection of courage that since he survived eg. loss his right hand’s finger, he will be able to survive it once agian. Life on the praire isn’t easy, because you have to pay attention to every behaviour of the nature and you have to keep your eyes peeled for everything. But calm and total clearance, so typical in cowboys, compensates it all. I recommend this book to everyone, as a novel for relaxing, and also as a dose of information about some regions in the USA.