„PAN RACZY ŻARTOWAĆ, PANIE FEYMNAN. PRZYPADKI CIEKAWEGO CZŁOWIEKA”/”SURELY YOU’RE JOKING, MR. FEYNMAN. ADVENTURES OF A CURIOUS CHARACTER” Richard Feynman

pan-raczy-zartowac-panie-feynmanJest to jedna z najlepszych książek, jakie dotychczas przeczytałam! Jest w niej wszystko, co lubię – nauka, biografia i humor. Richard Feynman jest noblistą w dziedzinie fizyki. Opowiada tu m.in. o pracy nad stworzeniem bomby atomowej, o występach w zespole grającym sambę, o nauce podrywu, o próbie ogłupienia biurokracji itp, czyli, jak widać, różnorodność w najlepszym wydaniu. Ten ekscentryczny naukowiec albo zdobywa czyjąś sympatię albo nie. Nie sposób przejść obok niego obojętnie. W moim przypadku była to miłość od pierwszych stron książki. Bardzo podoba mi się logiczne podejście do wszelkich aspektów życia, nauki. I właśnie to dostajemy od Feynmana – realizm. „Pan raczy…” to zbiór wspomnień autora, autobiografia, pełna przygód i anegdot opowieść. Po książkę tę nie musi sięgać tylko i wyłącznie naukowiec. Jest ona świetna również dla przeciętnego czytelnika. Uwielbiam inteligentny humor, dlatego na pewno wrócę do książek tego autora.

It’s one of the best books I’ve read for now! There’s everything what I like – science, biography, humor. Richard Feynman is a Nobel Prize winner in physics. He tells here, inter alia, about his work on creating the atom bomb, about his performances in a band playing samba music, about trying to get how to flirt with girls, about an attempt to fool the bureaucracy etc, so as you can see, there’s diversity in all its finest. We like this eccentric scientist or we don’t. It’s impossible to pass by this man. In my case it was the love from the first pages of the book. I like very much logical approach to every aspects of life, science. And here this is exactly what we get from Feynman – realism. „Surely…” it’s a collection of memories of the author, autobiography, full of adventures and anecdotes story. You don’t have to be even a scientist to read this book, it’s good for an average reader too. I love intelligent humor so I’m sure I’ll get back to books of this author.