„BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”/”SAVE HAVEN” Nicholas Sparks

bezpieczna-przystanDo nadmorskiego miasteczka, w pewien letni dzień, przyjeżdża tajemnicza kobieta. Wynajmuje mały domek na uboczu i zaczyna pracę w lokalnej knajpie jako kelnerka. Nie jest zbyt towarzyska i nie próbuje nawiązywać zbyt osobistych kontaktów z mieszkańcami. Niespodziewanie skupia na sobie uwagę sprzedawcy sklepu – miłego wdowca, który przez wiele lat pracował w wojsku jako terapeuta maltretowanych kobiet. Alex jest mężczyzną, któremu każda kobieta mogłaby zaufać, jednak główna bohaterka – Kate – z racji swojej przeszłości, postanawia trzymać się na dystans. Niespodziewanie wbrew sobie zaczyna coraz bardziej angażować się w jego życie. Kate poznaje pewnego dnia swoją sąsiadkę. Dziewczyna ta pracuje jako psycholog, a po pracy cały czas próbuje wyremontować swój dom. Razem z Kate spędzają bardzo miłe babskie wieczory. Ale pewnego dnia Kate zauważa, że Joe się wyprowadziła. A nawet więcej, nigdy tu nie mieszkała… Kim w takim razie była? I jaki miała wpływ na relacje Alexa i Kate? To moje drugie spotkanie ze Sparksem. I kolejny raz muszę przyznać, że jest on mistrzem fabuły. Ale też kolejny raz stwierdzam, że to nie jest mój styl. Wolę, aby romantyczne książki wywoływały u mnie „motylki” podniecenia, a nie „motylki” strachu. Niemniej jednak polecam tę lekturę, ponieważ sposób, w jaki została napisana, jest naprawdę świetny.

One summer’s day to a seaside town comes a secret woman. She rents a small house out of the road and she starts to work as a weitress in a local pub. She’s not too sociable and doesn’t try to make too personal contacts with locals. Suddenly she’s get an attention of a seller of some market – a nice widower who for years used to work in the army as a therapist of abused women. Every woman could trust Alex, but the main character – Kate – because of her past, decides to keep her distance. Out of the blue, in spite of herself, she starts to get involved more and more in his life. One day Kate meets her female neighbour. This girl works as a psychologist and after work she tries to fix her house. Together with Kate they spend very nice woman’s evenings. But the other day Kate notices that Joe moved out of here. And even more, she’s never lived here before… Who was she, in this case? And what was her influence on Alex and Kate’s relation? This is my second meeting with Sparks. And again I have to admit that he’s a master of stories. But also again I find it’s not my style. I want a romantic book to give me „butterflies” of excitement, and not only „butterflies” of the fear. However I recommend this book, because the way it was written is really great.